درباره گروه طراحی و اجرای معماری آرچی لرن

مهندس سارا شیخ - گروه معماری آرچی لرن

مهندس سارا شیخ

مدیر تیم تحقیقاتی آرچی لرن

فارغ التحصیل معماری

مدرس معماری در دانشگاه

مهندس کریمی - گروه معماری آرچی لرن

مهندس کریمی

فارغ التحصیل معماری

بیش از 15 سال تجربه طراحی ، اجرا و تدریس

بالغ بر صد ها پروژه طراحی و اجرا

تدریس نرم افزارهای معماری در دانشگاه های ایران و روسیه

انجام بالغ بر ده ها پروژه شبیه سازی معماری در آمریکا و روسیه

مهندس آیدا قربانپور - گروه طراحی معماری آرچی لرن

مهندس آیدا قربانپور

فارغ التحصیل معماری

مدیر طراحی و تولید رزین های اپوکسی

تدریس روش های ساخت اپوکسی و تولیدات معماری

مهندس رحمان کامیاب - گروه طراحی و معماری آرچی لرن

مهندس رحمان کامیاب

فارغ التحصیل معماری

مدیر بخش اجراییات معماری سنتی

سرپرستی طراحی و اجرای پروژه های سنتی گروه

بیش از 15 سال سابقه کار حرفه ای در زمینه اجراییات معماری سنتی

مهندس حمید پژمان - گروه طراحی و اجرای معماری آرچی لرن

مهندس حمید پژمان

فارغ التحصیل معماری

مدیر بخش گرافیک و نرم افزار

بیش از 10 سال سابقه طراحی گرافیکی معماری

مهندس سعید حمید نژاد - گروه طراحی و اجرای معماری آرچی لرن

مهندس سعید حمید نژاد

فارغ التحصیل معماری

مدیر دپارتمان طراحی و دکوراسیون داخلی

طراحی بالغ بر صد ها پروژه مسکونی ، تجاری و…

بیش از 15 سال سابقه کار در زمینه طراحی و معماری داخلی

مشاوره و خرید